Inscenizacja Bitwy na Zalewie Wiślanym z 1463 roku -  Projekt Europejskiego Ugrupowania na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności "EUREKA".

PATRONAT
Wydarzenie plenerowe pod patronatem Starosty Elbląskiego.
TOLKMICKO
Bitwa na Zalewie Wiślanym' 2023
DOFINANSOWANIE
Anno domini 1463

Anno domini 1463

Historia Bitwy na Zalewie Wiślanym

Czytaj więcej  
Za czyją sprawą?

Za czyją sprawą?

W roku bieżącym po raz trzeci podejmujemy się organizacji wydarzenia o tak dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności, które przybliża wiedzę o najważniejszej bitwie morskiej w polskiej historii.

Czytaj więcej  
Gdzie się wydarzy?

Gdzie się wydarzy?

W dniu 16 września w Tolkmicku odbędzie się inscenizacja najważniejszej bitwy morskiej w polskiej historii.

Czytaj więcej  
Program wydarzenia

Program wydarzenia

Praogram wydarzenia 16 września 2023 r. w Tolkmicku

Czytaj więcej  
Wielkie zwycięstwo nad Krzyżakami!
Bitwa na Zalewie Wiślanym zakończyła się całkowitą klęska Zakonu Krzyżackiego. Krzyżacy utracili kontrolę na lewym brzegu Wisły. Rokowania pokojowe zakończone podpisaniem układu w Toruniu w 1466 r., który podzielił ziemie krzyżackie na Prusy Królewskie i Prusy Krzyżackie, a Wilki Mistrz Zakonu zobowiązany został do złożenia przysięgi na wiernośc królowi polskiemu. Układ zawarty w Toruniu oznaczał wyzwolenie spod jarzma krzyżackiego i okres 300 lat panowania polskiego.

https://dziennikelblaski.pl/969954,Tolkmicko-Bitwa-morska-na-Zalewie-Wislanym-ZDJECIA.html

 
0
 
0
TAKE ACTION NOW
DON'T WAIT ANY LONGER